Artikel

Monitor Programma Noodplan Lerarentekort

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 2 december 2020

Deze monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van het lerarentekort in Amsterdam. Met analyses van het tekort in de stad op gebiedsniveau en het leraren tekort op scholen met leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand. Het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs is groot. Te veel Amsterdamse kinderen hebben geen vaste leerkracht of een leerkracht die (nog) niet bevoegd is voor de klas. Daarom is een Noodplan opgesteld met maatregelen om het lerarentekort in het basisonderwijs terug te dringen. Daarbij is besloten om zo nodig ongelijk te investeren om de kansengelijkheid te bevorderen. In 2023 is het gemiddelde tekort aan bevoegde leraren in het basisonderwijs in Amsterdam kleiner dan 5% en is er geen ongelijkheid meer in de verdeling van het tekort in de stad.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 2 december 2020

Behandelend ambtenaar:OJZ/ afdeling onderwijs, Alain Kras, a.kras@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten