Artikel

Genereus Verbonden-Inrichtingsplan het IJ

Commissie Ruimtelijke Ordening 23 september 2020

Eindrapport ‘Genereus Verbonden – Een Concept Inrichtingsplan voor het IJ in Amsterdam als robuust en toekomstvast waterkruispunt’, van de onafhankelijke adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren. De commissie adviseert een toekomstvaste, vrije en robuuste vaarweg. In dit kader is het advies om naast de twee voorgestelde bruggen geen andere bruggen over de Rijkswateren in het Amsterdamse te bouwen in de toekomst. Het conceptinrichtingsplan voorziet op het geheel IJ een vaargeul met een breedte van minimaal 160 meter voor binnenscheepvaart, met parallelle nevengeulen van 35 meter breed aan beide zijden. Ook adviseert de commissie ruimte voor nautische functies, zoals wacht- en ligplaatsen (onder andere ter hoogte van KNSM-eiland) en een verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Amsterdamse brug. De commissie stelt voor om het IJ ten oosten van de Haparandadam af te waarderen als maritieme toegangsweg. In dit kader wordt een stappenplan voorgesteld waarbij de huidige cruiseterminal (PTA) westwaarts, naar de Coenhaven, wordt verplaatst, en het reeds bestaande plan om de Oranjewerf te sluiten wordt uitgevoerd. Ten slotte wijst de commissie het openstellen van de IJ-tunnel voor fietsverkeer af, en beschouwt de commissie een kabelbaan als een extra secundaire verbinding op een locatie nabij de Coenhaven.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening  23 september 2020

Behandelend ambtenaar: Frodo Bosman, f.bosman@amsterdam.nl.

Voor meer informatie klik hier

Bron:

ADVIESCOMMISSIE OEVERVERBINDINGEN RIJKSWATEREN AMSTERDAM

Alexander D’Hooghe (voorzitter)

Larissa van der Lugt

Maarten Schmit

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten