Artikel

Staat van de stad 2019: Bevolking en Woningmarkt

Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de stad ervoor staat op tal van terreinen. Dit hoofdstuk beschrijft recente ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling en de woningmarkt.

Amsterdam wordt in beeld gebracht aan de hand van het aantal inwoners en hun achtergrondkenmerken, waaronder migratieachtergrond en geboorteplaats. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen rond de buitenlandse en binnenlandse migratie beschreven en kijken we naar verhuispatronen van verschillende typen gezinnen. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de woningvoorraad in de stad. Er wordt gekeken naar de samenstelling van de woningvoorraad en de huur- en koopprijzen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op wie er in de corporatiesector wonen. Het hoofdstuk eindigt met de tevredenheid van Amsterdammers met hun woning en hun verhuiswensen.

Auteurs: Annika Smits & Hester Booi

Bron: Data.amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Banner_rood.png

Icon afbeelding: Schermafbeelding 2021-11-29 om 11.16.23.png

Media

Documenten