Artikel

Werkboek - Water

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven en de uitwerkingen getoond die zich richten op water in de openbare ruimte en ondergrond en bij aangrenzende bebouwing.

Met de ingezette klimaatverandering komen steeds vaker periodes van hevige neerslag of aanhoudende hitte voor. Steden moeten zich daarop aanpassen, anders ontstaan er grote problemen met wateroverlast, verzakkingen en schade aan de openbare ruimte. Amsterdam Rainproof is een goed voorbeeld van een programma dat zich inzet voor een regenbestendige stad. Oplossingen voor het waterprobleem die dit netwerk van organisaties voorstelt, zijn in de voorliggende maatregelen opgepakt en verder uitgewerkt.

Qua typologie richten de maatregelen zich op waterberging (sponswerking), goede regenwaterkering (voorkomen van wateroverlast in gebouwen), een betere waterkwaliteit (ecologie), hergebruik van regenwater en het wegleiden van water naar gebieden waar het geen overlast geeft. De onderwerpen zwart water (rioolwater) en grijs water (licht vervuild afvalwater) worden besproken bij maatregelen van de gebiedsthema’s Bodem & Ondergrond en Materialen.

De keuze van maatregelen hangt sterk af van de geohydrologische situatie. In droge gebieden (hoge zandgronden bijvoorbeeld) zal de focus liggen op maatregelen die water vasthouden, terwijl in natte gebieden (lage polders met kwel) de nadruk ligt op maatregelen die het water vertraagd afvoeren.

Inhoudsopgave

Gebied / GE

    W-GE1 Vergroenen

    W-GE2 Waterzuivering

    W-GE3 Integraal waterbeheer

Network / NE

    W-NE1 Waterrobuuste straat

    W-NE2 Ruimte voor doorstroming

    W-NE3 Voorbehandeling water van wegen

Openbare ruimte / OR

    W-OR1 Watervasthoudend groen

    W-OR2 Ondergronds infiltratiestelsel

    W-OR3 Infiltratie via verharding/maaiveld

    W-OR4 Waterbergende bak

    W-OR5 Goot

    W-OR6 Droogtebestendig groen

Kavel / KA

    W-KA1 Groene wand

Gebouw / GB

    W-GB1 Watervasthoudend dak

    W-GB2 Hergebruik regenwater

    W-GB3 Waterrobuust gebouw

    W-GB4 Ontkoppelen van riool

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Logo Integrale Ontwerpmethode-banner website ORP-01.jpg

Icon afbeelding: boek2_banners23.jpg

Media

Documenten