Artikel

Woonagenda 2025

Commissie Wonen 12 juli 2017

Deze Woonagenda heeft als uitgangspunten voldoende, betaalbare en goede woningen in 2025. We brengen in kaart waar de huidige woningmarkt te kort schiet, wat we daar nu al aan doen en welke aanvullende acties nodig zijn. Naast de feiten en cijfers over de huidige woningmarkt, de prognose van de woningvoorraad en woningbehoefte, zijn de stadsgesprekken een belangrijke bouwsteen voor de Woonagenda. In het kader van de stadsgesprekken is wethouder Ivens op vier markten in gesprek gegaan, is er een enquête gehouden onder 6.843 Amsterdammers en zijn er gesprekken gevoerd met bewoners en professionals. De belangrijkste thema’s die uit de stadsgesprekken kwamen, zijn: meer gereguleerde huur, meer middeldure huurwoningen, meer passendheid op huur en grootte, meer flexibiliteit, starters hebben moeilijk toegang tot de Amsterdamse woningmarkt en Amsterdammers eerst.

Behandeld in Commissie Wonen 12 juli 2017

Behandeldnd ambtenaar: V. Berkers, v.berkers@amsterdam.nl; C. van Groenigen, c.van.groenigen@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Amsterdam is en blijft van iedereen.

Amsterdam is continu in verandering. Dat zorgt voor veel dynamiek die voor mensen heel verschillend uit kan pakken. Dat roept voor de overheid de vraag op: wat wil je veranderen, waarop wil je sturen en wat laat je aan de markt over? Te veel overheidssturing kan die dynamiek verstoren of zelfs stilleggen. Maar zonder enige sturing of kaders ligt er een groot risico dat het recht van de sterkste gaat gelden, waardoor andere mensen in de knel kunnen komen. Willen we ervoor zorgen dat Amsterdam voor iedereen is, dan moeten we op zoek naar de juiste balans waarbij ongewenste effecten zoveel mogelijk worden voorkomen. Juist die balans van een dynamische stad waarbij de ongewenste effecten zo veel mogelijk worden geremd, is de basis voor een Amsterdam van iedereen.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay - wonen

Media

Documenten