Artikel

Imams opleiden in Nederland

Het mislukken van een postseculier streven

Wat zijn de redenen voor het mislukken van de islamitische theologie- en imamopleidingen aan de Nederlandse universiteiten? De bevindingen suggereren dat het mislukken van de programma's voortkwam uit wantrouwen in de intenties van de financiering door de Nederlandse overheid, gebrek aan vertrouwen in de expertise van de niet-islamitische academici die de programma's doceren en weigering door het Turkse voorzitterschap van Religieuze Zaken (Diyanet). , om samen te werken met de universiteiten voor het opzetten van de programma's. Dit onderzoek laat zien dat toekomstige pogingen voor islamitische theologieprogramma's aan de Nederlandse universiteiten betere verbindingen zullen moeten leggen met de achterban van de Nederlandse moslimgemeenschappen

Om deze vraag te beantwoorden, gebruikten we kwalitatieve inhoudsanalyse van semi-gestructureerde interviews (N = 38) die tussen juli 2016 en januari 2017 werden gehouden. De steekproef bestaat uit belanghebbenden zoals academici die lesgeven in de programma's, imams, korandocenten, voorzitters van de grootste islamitische organisaties en Nederlandse ministeries en gemeenteambtenaren. We analyseerden de totstandkoming van de door de overheid gefinancierde islamitische theologie- en imamopleidingsprogramma's in Nederland in het licht van de verschillende theoretische verklaringen over de evolutie van het Nederlandse secularisme na de ontzuiling van de Nederlandse samenleving.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikipedia Commons

Icon afbeelding: Wikipedia Commons

Media

Documenten