Artikel

Amsterdam Circulair 2020-2025 Strategie

Publieksversie

In Amsterdam willen we een goed leven voor iedereen, binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Dat kan in een circulaire stad. Hier gaan we slimmer om met schaarse grondstoffen, produceren en consumeren we anders, en is er meer werkgelegenheid voor iedereen. Zo werken we aan welzijn, gezondheid, een prettige leefomgeving, een schoner milieu en meer rechtvaardigheid, zowel binnen de stadsgrenzen als ver daarbuiten. Welkom in de circulaire stad

De Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 is een product van de gemeente Amsterdam en in nauwe samenwerking met Circle Economy opgesteld. De gemeente Amsterdam bedankt alle betrokken partijen voor de waardevolle gesprekken en inzichten die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze strategie.

Uitgave: Gemeente Amsterdam
Redactie: Circle Economy en Gemeente Amsterdam
Ontwerp en realisatie: Beautiful Minds

Contactgegevens: Postbus 2758 1000 CT Amsterdam

Wij besteden veel zorg aan de inhoud van deze publicatie. Daarbij streven wij naar correcte en actuele informatie. Wij hebben geprobeerd alle rechthebbenden van het beeldmateriaal te achterhalen. Personen of instanties die menen dat hun rechten desondanks niet gerespecteerd worden, kunnen contact opnemen met de redactie.


Copyright © 2020 Gemeente Amsterdam

Media

Documenten