Artikel

Amsterdamse Gezondheidsmonitor

De gemeente Amsterdam heeft informatie nodig over de gezondheid en de zorgbehoefte van de Amsterdamse bevolking om een invulling te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid. In opdracht van de gemeente verzamelt de GGD Amsterdam deze informatie. Daartoe heeft de GGD de Amsterdamse Gezondheidsmonitor (AGM) ontwikkeld, een vierjaarlijkse gezondheidsenquête onder zelfstandig wonende Amsterdammers van 18 jaar en ouder. De AGM wordt sinds 2000 elke vier jaar georganiseerd. De gezondheidsenquête bevat o.a. vragen over de lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en de leefomgeving. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in factsheets en op de website Gezondheid in Beeld. De Amsterdamse Gezondheidsmonitor is onderdeel van het landelijke project ‘Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen’ van de 25 GGD’en, RIVM, CBS en GGD Ghor Nederland.

Looptijd: doorlopend onderzoek (vierjaarlijks)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriette Dijkshoorn, onderzoeker.

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Uitzicht

Media

Documenten