Artikel

Strategie Klimaatadaptie Amsterdam

Gemeenteraad 10/11 juni 2020

Het klimaat verandert. Al bijna 750 jaar is Amsterdam een stad waar geleefd en gewerkt wordt. Tijdens die 750 jaar heeft onze stad zich altijd aangepast aan de uitdagingen die de leefbaarheid van de stad op de proef stelde. Die uitdagingen blijven komen, nu en in de toekomst. Extremer weer is één van die uitdagingen. Als wereldbevolking putten we de aarde uit en langzaam maar zeker merken we de gevolgen hiervan. Volgens de KNMI’14-klimaatscenario’s moeten we in de toekomst rekening houden met hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en de kans op drogere zomers. We staan voor grote uitdagingen: hoe houden we onze stad leefbaar? Hoe gaan we om met zeespiegelstijging? Hoe zorgen we voor waterbuffering en meer groen in een steeds voller wordende ondergrond? De noodzaak om Amsterdam zo goed mogelijk voor te bereiden op klimaatverandering is groot, ook omdat klimaatverandering nu al gaande is. We werken vanuit de gemeente nu al samen met de waterschappen, het bedrijfsleven en maatschappelijke initiatieven aan het
klimaatbestendig maken van Amsterdam, maar om goed voorbereid te zijn op het klimaat van de toekomst, is er meer nodig.

Behandeld in Gemeenteraad 10/11 juni 2020 en Commissie Wonen en Bouwen 4 maart 2020

Behandelend ambtenaar:

B. van Turenhout, b.turenhout@amsterdam.nl , 06 3868 2569.

M. Opheikens, M.Opheikens@amsterdam.nl, 06 8363 0648.

Voor meer informatie klik hier

Bron: DSGN.FRM in samenwerking met Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap Rijnland

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: commons.wikimedia.org

Media

Documenten