Artikel

Monitor AOP 2015-2018

Commissie Werk en Economie 6 december 2017

Het Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) ‘Ruimte voor ondernemers!’ is een nieuw actieprogramma dat staat voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat in Amsterdam in de periode 2015-2018. Dit is een opvolging van het AOP ‘Amsterdam Onderneemt! 2011-2014’. OIS monitort in opdracht van Economie hoe de inspanningen, opgenomen in het AOP 2015-2018, door de betrokken partijen worden uitgevoerd. Ook heeft OIS het vorige programma gemonitord.

AOP 2015-2018
In het AOP ‘Ruimte voor ondernemers!’ zijn de beleidsdoelen en acties opgenomen van gemeentelijke organisaties tot eind 2018. De belangrijkste doelstellingen van het AOP zijn betere dienstverlening, minder regels en meer ruimte voor experimenten en initiatieven. Daarbij gaat het om drie randvoorwaarden op drie schaalniveaus:
1. Dienstverlening en ondernemerschap: Wat doet de gemeente voor de individuele ondernemer?
2. Economisch gebruik van ruimte: Wat organiseren en stemmen we af op stedelijk of regionaal niveau om goed te kunnen ondernemen?
3. Gereedschap gebiedsgericht werken: Wat zijn de instrumenten voor ondernemersverenigingen en de gemeente om gebiedsgericht te kunnen werken?

Behandeld in de Raadcommissie Werk en Economie van 6 december 2017, 19 juli 2017 en Financiën en Economische Zaken van 12 juli 2018

Behandelend ambtenaar: Ellen Veul, email: e.veul@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten