Artikel

Welstandsbeleid Passagiersvaart 2019

Commissie Mobiliteit 6 februari 2020

De gemeente vindt het belangrijk dat passagiersvaartuigen passen bij het cultuurhistorisch waardevolle UNESCO-werelderfgoed, de beschermde stadsgezichten en de kenmerken van de Amsterdamse binnenstad. Op 7 februari 2017 heeft de gemeente Amsterdam de nota “Welstandsbeleid Passagiersvaart Amsterdam” vastgesteld. De voorliggende nota bevat een evaluatie van de afgelopen twee jaar welstandsbeleid. Hieruit blijkt onder andere dat het welstandsbeleid geleid heeft tot een kwaliteits-verbetering, maar dat het voor sommige aanvragers moeilijk was om in één keer een correcte aanvraag te doen. Inhoudelijk is er geen reden om aanpassingen te doen. Daarom is besloten de nota inhoudelijk ongewijzigd te laten, maar wel aandacht te besteden aan heldere formulering van de criteria en voorbeelden. Deze nota gaat vervolgens in op het werkingsgebied van het welstandsbeleid.
Dit beleid is van toepassing op alle passagiersvaartuigen die gebruik maken van het binnenwater van Amsterdam. Bovendien sluit deze nota beter aan bij de nieuwe Nota Varen Deel 1 (met onder meer een indeling van passagiersvaartuigen in nieuwe segmenten waarbij het segment historische- en beeld-bepalende vaartuigen is toegevoegd) zoals op 9 mei 2019 is vastgesteld door de Gemeenteraad. Met de nieuwe Nota Varen Deel 1 wordt het vergunningensysteem voor passagiersvaartuigen gewijzigd, terwijl de algemene uitgangspunten voor beeldkwaliteit ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van de
Welstandsnota uit 2017.

Behandeld in Commissie Mobiliteit 6 februari 2020

Behandelend ambtenaar: W.E. Meijburg, w.meijburg@amsterdam.nl

 

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten