Artikel

Evaluatie Taal om te Leren 2016-2018

Commissie Werk en Economie 19 juli 2017

Voor u ligt het evaluatieonderzoek van ‘Taal om te Leren, Amsterdams taalbeleid 2016-2018’. Dit beleidskader voor de uitvoering van het volwassenenonderwijs in Amsterdam is in april 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. De inschrijving voor het cursusaanbod Taal om te Leren is vervolgens in augustus 2016 van start gegaan. De eerste deelnemers zijn in oktober 2016 gestart en de cursussen duren 6 maanden (exclusief schoolvakanties). Op het moment van opstellen van dit document zijn 6473 professionele cursussen gestart waarvan 4710 deelnemers met een cursus Taal om te Leren. Van de 4710 deelnemers hebben de eerste 1348 deelnemers hun cursus afgerond. In deze evaluatie analyseren we de resultaten van deze 1348 deelnemers. Naast cursisten Taal om te Leren hebben in deze evaluatieperiode 1237 ouders deelgenomen aan de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid en hebben 526 cursisten gebruik gemaakt van het educatie aanbod van het ROCvA.

Behandeld in de Commissie Zorg en Sport van 8 maart 2018 en Tussenevaluatie op 6 juli 2017 en 13 juli 2017, 19 juli 2017

Behandelend ambtenaar Ans Roest, email: a.roest@amsterdam.nl

8 maart 2018 Voor meer informatie klik hier

6 juli 2017 Voor meer informatie klik hier

13 juli 2017 Voor meer informatie klik hier

19 juli 2017 Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten