Artikel

MKBA Zorg au pair

Verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van een zorg au pair

In de Spaarndammerbuurt wordt ervaring opgedaan met een zgn. zorg au pair. Een zorg au pair is een inwonende, gekwalificeerde verzorgende. Deze zorg au pair is 24 uur per dag aanwezig en kan ondersteunen en begeleiden in de persoonlijke verzorging, het huishouden en biedt gezelschap. Het onderzoek moet in beeld brengen wat de kosten en maatschappelijke baten (oa kwaliteit van leven) zijn en hoe die zich verhouden tot reguliere zorg.

Media

Documenten