Artikel

Rapportage pilot criminele families

Commissie Algemene Zaken 22 februari 2018

Op verzoek van de toenmalige Districtschef West van de politie Amsterdam is eind 2014 een voorstel gemaakt om een integrale aanpak te starten op een criminele familie. Aanleiding was de constatering door politie dat sommige familienamen meerdere generaties terug te vinden zijn in de politiesystemen. Nadat het voorstel eerst aan de Driehoek was voorgelegd ging de Stuurgroep AcVZ begin 2015 akkoord met het opstarten van een pilot Criminele Families. Het doel was de aanpak van criminaliteit en (huiselijk) geweld in een grote familie met meerdere gezinnen met als belangrijkste gewenste uitkomst het voorkomen dat de derde, nog minderjarige generatie, eveneens het criminele pad op zou gaan (intergenerationele criminaliteit). De werkwijze in de aanpak is gebaseerd op de Top1000-aanpak: regie op het totaal, Veiligheid en Zorg, zoektocht naar systeemfouten.

Behandeld in de Commissie Algemene Zaken van 22 februari 2018

Behandelend ambtenaar: Bart de Graaf, email: b.de.graaf@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Wikipedia afbeelding

Media

Documenten