Artikel

Programma Terugdringen Drugshandel

Raad 22 januari 2020

De financiële stromen die met drugsproductie en drugshandel gepaard gaan zijn van grote omvang. En dat creëert een parallelle criminele economie. Tegelijkertijd zien we dat drugshandel een corrumperend effect heeft op bedrijven en personen in de dienstensector, variërend van garagebedrijven tot zakelijke dienstverleners. Zowel in het stedelijke programma tegen ondermijning De Weerbare Stad en het regionale versterkingsplan van het RIEC komt de aanpak van de financiële en economische ondermijning door drugshandel nadrukkelijk aan de orde. In het programma De Weerbare Stad leidt dit tot grootschalige onderzoeken naar, en maatregelen voor kwetsbare sectoren zoals het vastgoed, de taxibranche, de horeca, de detailhandel en de prostitutiebranche. In het regionale versterkingsplan van het RIEC wordt via dataverzameling en samenwerking zichtbaar gemaakt hoe ondermijning zich geografisch, in fenomenen en in branches manifesteert. De maatregelen in dit hoofdstuk sluiten aan bij de twee hoofdthema's in het RIEC versterkingsplan en De Weerbare Stad

Behandeld in Raad 22 januari 2020

Voor meer informatie klik hier

Behandeld in Commissie Algemene Zaken d.d. 14 november 2019

Behandelend ambtenaar: Flora de Groot, f.de.groot@amsterdam.nl en Carolien Koppen, c.koppen@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Bijgesloten documenten:Rapport/Samenvatting/Factsheet

Aanvullende informatie

Media

Documenten