Artikel

Uitvoeringsprogramma Stad in Balans 2017

Commissie Werk en Economie 21 februari 2018

Op 17 mei 2017 heeft de raadscommissie Werk en Economie kennis genomen van het uitvoerings- programma Stad in Balans 2017-2018. Het Uitvoeringsprogramma is opgesteld om de groei van het gebruik van de stad door bewoners, bezoekers en bedrijven in goede banen te leiden en de overlast van drukte aan te pakken. In het Uitvoeringsprogramma heeft het college aangekondigd om begin 2018 een voortgangsrapportage over de maatregelen, initiatieven en indicatoren uit het Uitvoeringsprogramma op te stellen. In januari 2017heeft de Rekenkamer Metropoolregio Amsterdam haar rapport ‘Drukte en leefbaarheid in de stad’ aan de gemeenteraad aangeboden. Op advies van de Rekenkamer is een overzicht opgesteld van indicatoren die de gevolgen van drukte in beeld brengen.

Behandeld in de Commissie Werk en Economie van 21 februari 2018 en in vervolg op de behandeling in de Commissie Werk en Economie van 17 mei 2017.

Behandelend ambtenaar: Henk van Veldhuijzen, programmadirecteur Stad in Balans,

email: h.van.veldhuizen@amsterdam.nl

 

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: OIS

Aanvullende informatie

Media

Documenten