Artikel

Onderzoek maatschappelijke positie sekswerkers

Wat zijn de hulpvragen en behoeften van sekswerkers rond hun maatschappelijke positie en werkomstandigheden? Zijn er knelpunten in de rechtspositie van sekswerkers, zo ja welke en hoe zouden die opgelost kunnen worden?

De onderzoeksvragen die hierbij horen, zijn:
- Welke concrete problemen met betrekking tot de maatschappelijke positie en werkomstandigheden ondervinden sekswerkers?
- Welke hulpvragen en behoeften van sekswerkers vloeien voort uit die problemen?
- Wat is de huidige rechtspositie van sekswerkers en indien die positie onvoldoende lijkt in de huidige omstandigheden, hoe kan hij dan versterkt worden?

Auteur(s): Snippe, J., Schoonbeek, I., Boxum, C.

Organisatie(s): Breuer & Intraval, Pro Facto

Jaar van uitgave: 2018

 

Bron: website WODC

Media

Documenten