Artikel

Themastudie Robuust Maaiveld

We hebben te maken met bodemdaling in Amsterdam. Daarom is er een ophoging van 90 cm gewenst / vereist. In deze themastudie gaat worden onderzocht hoe we hiermee om willen en moeten gaan in Duurzame gebiedsontwikkeling.

De studie gaat plaatsvinden in 2020. Wanneer er (tussen)producten bekend zijn, worden deze hier gepubliceerd.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: bron: maxwell air force base