Artikel

Onderzoeken naar geweld tegen handhavers

Commissie Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid van 6 december 2018

Vanwege een aantal heftige geweldsincidenten en de recente discussie in de gemeenteraad rondom geweldsmiddelen wil de Ambtelijke Stuurgroep Toezicht & Handhaving prioriteit geven aan de veiligheid van de handhaver. De directeur van Handhaving en Toezicht (H&T) is namens de Stuurgroep een verkenning gestart naar geweld en agressie tegen handhavers in Amsterdam, onder andere om inzichtelijk te krijgen hoe vaak handhavers die werken op straat en achter de voordeur te maken krijgen met agressie en geweld tijdens hun werk. OIS heeft in opdracht van de regie-unit Openbare Orde en Veiligheid gekeken naar de registraties van agressie en geweld (meldingen in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) en aangiftes) en een enquête gehouden onder handhavers om hun ervaringen met geweld en agressie en de meldingsbereidheid in kaart te brengen.

Behandeld in de Commissie Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Juridische Zaken, Communicatie, Handhaving en Toezicht, Vluchtelingen en Ongedocumenteerden van 6 december 2018.

Behandelend ambtenaar: Ronald kersbergen, email: r.kersbergen@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten