Artikel

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2016

Commissie Algemene Zaken 13 april 2017

Net als voorgaande jaren laten de belangrijkste veiligheidscijfers in 2016 een goede ontwikkeling zien. Zo is het totaal aantal misdrijven regionaal met 4% gedaald van 103.249 in 2015 naar 98.874 in 2016. De dalende trend is in het bijzonder goed zichtbaar bij het aantal delicten met veel impact op slachtoffers, de zogenaamde High Impact Crimes. Met name bij het aantal woninginbraken (-16%), straatroven (-6%) en overvallen (-5%). Bij de High Volume Crimes valt de afname van zakkenrollerij (-14%) op. De positieve ontwikkeling op het gebied van veiligheid is tot stand gekomen doordat er de afgelopen jaren door veel partijen hard aan is gewerkt: politieagenten, officieren van justitie, gemeentelijke handhavers en andere medewerkers van de betrokken overheidsorganisaties. Ook is veel zorg en aandacht besteed aan ingewikkelde veiligheidsvraagstukken op het gebied van de aanhoudende internationale dreiging van terrorisme en toenemende polarisatie, maar ook op het gebied van discriminatie en ondermijning met onder andere cybercrime.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 13 april 2017

Behandelend ambtenaar: Yvette Nagel, y.nagel@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten