Artikel

Welke ondersteuning kan de GGD de zorginstellingen inde regio Amsterdam (nog meer) bieden op het gebied van infectiepreventie? (inventariserend onderzoek)

Inventariserend onderzoek naar de wensen en behoeften van zorginstellingen in de regio Amsterdam; welke ondersteuningen wensen zij (nog meer) op het gebied van infectiepreventie? De behoeftepeiling zal gedaan worden middels een vragenlijst, interviews en focusgroepen.

Zorginstellingen op de hoogte brengen over de taken en dienstverleningsmogelijkheden van de GGD
Inzicht krijgen in de vraagstukken die leven bij de betreffende zorginstellingen op het gebied van antibioticaresistentie, hygiëne en infectiepreventie.
Inzicht te krijgen in de wensen en verwachtingen van zorginstellingen m.b.t. advisering en ondersteuning van de GGD.
Team Hygiëne & Inspectie en het Streeklaboratorium hebben met diverse zorginstellingen in Amsterdam en omliggende gemeenten een overeenkomst voor de ondersteuning en advisering op het gebied van hygiëne, infectiepreventie, diagnostiek en behandeling. Deze dienstverlening wordt verzorgd door de hygiëneadviseurs / deskundige infectiepreventie van team H&I en de artsen-microbioloog van het Streeklaboratorium. De wens vanuit de twee teams is echter om deze advisering uit te breiden en te optimaliseren. De visie van de afdeling infectieziekten is om de twee teams gezamenlijk naar buiten te laten treden zodat kortere lijnen met de zorginstellingen en het laboratorium ontstaan en interventies nog sneller kunnen plaatsvinden en optimaler opgevolgd kunnen worden. Om hierbij aan de behoeftes en verwachtingen van de zorginstellingen te kunnen voldoen is dit onderzoek nodig.

Looptijd 1 maart 2019 - 31 december 2019

Alle rechten voorbehouden