Artikel

Malaria preventie voor reizigers naar middelmatig endemische gebieden

Er zijn verschillende manieren om (ernstige) malaria te voorkomen. Aan reizigers kan worden geadviseerd alleen muggenmaatregelen te nemen (klamboe, DEET etc.), chemoprofylaxe te slikken (profylactisch antimalariamiddelen), een noodbehandeling mee te nemen (malariapillen die geslikt kunnen worden bij een verdenking op of bewezen malaria) en/of bij koorts zo snel mogelijk naar een arts te gaan. In een gebied waar malaria voorkomt, moet altijd muggenmaatregelen worden geadviseerd, naast eventuele aanvullende adviezen zoals chemoprofylaxe. Geen enkele maatregel is 100% effectief en elke maatregel heeft voor- en nadelen. Zo moet de (vaak kleine) kans op bijwerkingen van chemoprofylaxe worden afgewogen tegen de soms zeer kleine kans op malaria. Ook moet rekening worden gehouden met de bereidheid van reizigers om chemoprofylaxe te gaan slikken. Zo worden in sommige studies door gebruikers heel veel (vermeende) bijwerkingen gerapporteerd, die echter lang niet altijd door de chemoprofylaxe worden veroorzaakt (Schlagenhauf, 2003). Dat (adequaat ingenomen) chemoprofylaxe goed werkt, blijkt uit een aantal studies dat laat zien dat de meerderheid van de malariagevallen geen chemoprofylaxe heeft geslikt. (Jelinek, 2002) Hetzelfde blijkt bij herhaling uit de Nederlandse meldingscijfers (van Rijckevorsel, 2010). Een aantal studies laat zien dat voorgeschreven chemoprofylaxe vaak niet correct wordt ingenomen (Belderok, 2013).

Looptijd: 1 juni 2017 - 31 december 2020

Alle rechten voorbehouden