Artikel

Antibiotica resistente mechanismen bij Neisseria gonorrhoeae (Ng) infecties in hoog risico populaties

met behulp van Whole genome sequencing (WGS)

Doelstelling van het onderzoek
1. Vaststellen van relevante mutaties voor resistentie tegen therapeutische antibiotica voor gonorroe. Het accent zal liggen op verminderde ceftriaxon resistentie, maar ook resistentie genen voor andere antibiotica(-klassen) zullen onderzocht worden.
2. Vaststellen of deze stammen met modificerende resistentiegenen binnen specifieke risicogroepen verspreid worden waarbij moleculaire clusteranalyse plaatsvindt met complete genoom sequenties (WGS).
Neisseria gonorrhoeae (Ng) heeft in de afgelopen jaren resistentie ontwikkeld voor de meest voorkomende en gebruikte antibiotica. Resistentie tegen penicilline en tetracycline bestaat al jaren en stammen geïsoleerd in de afgelopen 20 jaar zijn vaak ook resistent voor ciprofloxacine en azitromycine. Ceftriaxon, het in Nederland gebruikte eerste keuze middel, is nog altijd effectief, maar stammen met een verhoogde MIC tegen dit middel komen ook steeds meer voor. In andere landen zijn incidenteel wel ceftriaxon-resistente stammen gekweekt; er is dus een duidelijke dreiging op dit gebied [6,7]. Mogelijke alternatieven voor monotherapie zijn gentamicine, fosfomycine en ertapenem. De effectiviteit van deze antibiotica wordt sinds 2017 op de GGD getest in een gerandomiseerde trial (NABOGO). De interim analyse in najaar 2018 liet zien dat >40% van de deelnemers die fosfomycine ontvingen therapiefalen vertoonden. Hierop is deze trial arm gestopt.

Looptijd: 1 maart 2019 - 31 december 2019

Alle rechten voorbehouden