Artikel

Handboek Rood, het Amsterdamse straatbeeld

Commissie Bouwen en Wonen 20 november 2019

Het Handboek Rood is een uitwerking van het Beleidskader Puccinimethode, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2018. De beleidsmatige principes zijn vertaald naar profielen, technische details en materiaalvoorschriften. Tientallen tekeningen en 3D impressies ondersteunen de tekst. Een mijlpaal in de lange traditie van de Amsterdamse openbare ruimte. Gezien de omvang, de vele complexe facetten en nog lopende discussies zijn er onvermijdelijk nog zaken die verbeterd kunnen en moeten worden. Maar, op deze stevige basis werken we de komende jaren voort.

Behandeld in de Commissie Bouwen en Wonen, Ontwikkelbuurten, Dierenwelzijn,

Openbare Ruimte en Groen, Reiniging d.d. 20 november 2019;

Beleidskader Puccinimethode (2e bijlage) behandeld in de Commissie Verkeer en Vervoer van 10 januari 2018

 

Behandelend ambtenaar:

A.J.L. Oudshoorn, V&OR, , a.oudshoorn@amsterdam.nl

H. Miskotte, R&D, h.miskotte@amsterdam.nl

 

Voor meer informatie klik hier

 

 

Opgesteld door: Werkgroep Handboek Puccinimethode

In opdracht van: Stuurgroep Puccinimethode

Website: www.amsterdam.nl/puccini

Email: puccinimethode@amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten