Artikel

Jaarcijfers Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland

Raadsommissie Zorg 26 september 2019

De jaarcijfers 2018 van het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland. Deze cijfers zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland van 1 april 2019 vastgesteld. Het CSG is bestuurlijk ondergebracht in deze regeling. Het CSG is op 1 januari 2016 gestart. Het CSG is geen fysieke locatie, maar een samenwerkings-verband. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam, Amsterdam UMC, OLVG Locatie Oost, BRight GGZ, De Bascule, Equator, Slachtofferhulp Neder-land en Qpido zijn kernpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG. Het CSG biedt zorg aan slachtoffers van een verkrachting of aanranding.

Bron: Centrum Seksueel Geweld

Behandeld in commissie Zorg d.d. 26/9/2019

Behandelend ambtenaar Martine Reukers, afdeling Zorg.

Voor meer info klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten