Artikel

Erfpachtgrondwaarde Gemeente Amsterdam

Gemeenrteraad maart 2018

De gemeente Amsterdam is op zoek naar een oplossing voor de onwenselijke situatie dat duurzaamheidsinvesteringen negatief worden gewaardeerd bij de afkoop van de eeuwigdurende erfpacht in het nieuwe erfpachtstelsel. In het nieuwe erfpachtstelsel zouden duurzaamheidsmaatregelen in de woningbouw niet belemmerd moeten worden. De gemeente Amsterdam heeft Alba Concepts gevraagd om in het kader van de invoering van de Overstapregeling van het nieuwe erfpachtstelsel inzichtelijk te maken welke correcties voor duurzaamheidsinvesteringen gedaan kunnen worden in de berekening van de erfpachtgrondwaarde van de bestaande woningvoorraad.

Bron: Alba Concepts

 

Behandeld in Raad d.d. maart 2018

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Media

Documenten