Artikel

Evaluatie 24-uurshoreca

Gemeenteraad januari 2018, Commissie AZ 7 december 2017

Onderzoek Informatie & Statistiek (OIS) heeft in opdracht van de directie Openbare Orde & Veiligheid (OOV) het pilotproject 24-uurshoreca geëvalueerd dat nu vijf jaar loopt. Dit project behelst de verstrekking van tien 24-uursvergunningen aan vernieuwende horecaconcepten voor een periode van vijf jaar. Doel van het project is om flexibiliteit aan ondernemers te gunnen qua openings- en sluitingstijden, maar ook om een bijdrage te leveren aan het spreidingsbeleid (de vergunningverlening is alleen toegestaan buiten centrum),om een gevarieerd innovatief en multidisciplinair aanbod van horeca te stimuleren, en om een bijdrage te leveren aan de 24-uursdynamiek in de stad. In de evaluatie is met behulp van interviews onderzocht of de betrokken stakeholders (ambtenaren, ondernemers en overige belanghebbenden) de aanvraagprocedures werkzaam en transparant vinden. Daarnaast is onderzocht of de geïnterviewde personen het idee hebben of de doelen gehaald zijn en of dit project inderdaad het middel is om de doelen te bereiken.

Behandeld in Raad d.d. januari 2018

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 7 december 2017

Behandelend ambtenaar:

T. Leeman, T.Leeman@amsterdam.nl) J. Schoufour

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten