Artikel

Valorisatie van restromen van groente en fruit

Factsheet beschrijving project

Projectlooptijd: 03-09-2018 - 03-07-2021

Beschrijving project
Probleem
Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan
reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. Van de groente- en fruitteelt
komt 33% niet in de mond van de consument terecht. De innovatieve uitdaging van dit project is
om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel i.p.v. een
verliespost voor de teler.
Aanpak
1. Het fermentatief opwaarderen van verschillende groentemixen op lab- en pilot-schaal.
2. Het valoriseren van het water dat vrijkomt uit het opwerkingsproces.
3. Het maken van een business case vanuit het oogpunt van de mogelijkheid van
coöperatieve verwaarding en vanuit het perspectief van de teler.
Verwacht resultaat
- Een productieproces voor fermentatief verrijkte groentemengsels op pilotschaal.
- Een productieproces voor opwaardering van restwater op lab- en pilot-schaal.
- Productmonsters met een uitgewerkt product specificatie blad, geschikt voor het
uitvoeren van marktonderzoek.
- De product marktverkenning voert tot een indicatie van de verkoopprijs van de innovatie.
- In dit project willen we aannemelijk maken dat gemengde reststromen van groente
kunnen worden opgewerkt tot producten met een hogere toegevoegde waarde

Projectleider:
Niek Persoon - Amsterdam Green Campus
Partners:
Jeroen Hugenholtz en onderzoekers (WUR), onderzoekers (UvA en AERES), Helen Bergman (UvA),
Dirk Kramer (G. Kramer & Zonen B.V.), Leon Barendse (Barendse-DC II B.V.), Rian van Dam
(Greenport NHN), Ad van Vugt (duurzaam ondernemer).
Contactgegevens: Niek Persoon | Amsterdam Green Campus

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay - rotten fruit

Media

Documenten