Artikel

Evaluatie 'Fresh in de les' Amsterdam

Inzicht in de impact van de wijkinterventie Fresh in de les

‘Fresh in de les’ is een preventieve wijkgerichte interventie om bewustwording te creëren, gezond gedrag te bevorderen en gezond gewicht bij kinderen en jongeren te verbeteren. De thema’s die aandacht krijgen zijn gezonde voeding, voldoende beweging en voldoende nachtrust. Bij de interventie zijn professionals, bewoners, ondernemers, ouders en ouder- en kindteams betrokken. ‘Fresh in de les’ wordt in stadsdeel Amsterdam-West sinds 2012 uitgevoerd en in stadsdeel Amsterdam-Noord sinds 2014. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de impact van de interventie met behulp van het RE-AIM-model, waarbij het bereik, de adoptie, implementatie, borging en effectiviteit van ‘Fresh in de les’ zijn bepaald. De aspecten van het RE-AIM zijn onderzocht door middel van deskresearch, interviews met professionals, vragenlijsten voor professionals en participerende observaties.

In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat professionals bereid zijn de interventie ‘Fresh in de les’ op zich te nemen en uit te voeren. Daarnaast blijkt dat de implementatie van de activiteiten ook goed loopt. De resultaten laten zien dat het borgen van de interventie nog niet succesvol is. De activiteiten worden na ‘Fresh in de les’ niet behouden. Ook het bereik van de doelgroep kan worden verbeterd. De doelgroep, vooral de ouders, worden nog maar moeilijk bereikt. Tot slot geeft minder dan de helft van de professionals aan dat zij redelijk tot behoorlijk zeker zijn dat de interventie tot bewustwording leidt. De verwachte impact van ‘Fresh in de les’ is dus redelijk, maar kan worden verbeterd.

In de toekomst zal ingezet moeten worden op het verbeteren van het bereik van de interventie, het verhogen van de effectiviteit en het stimuleren van borging van de interventie bij lokale professionals. Het bereik kan worden vergroot door ouders meer te betrekken, vaker het gesprek aan te gaan en de communicatie over de activiteiten te verbeteren. De effectiviteit kan worden verhoogd door de boodschap duidelijk over te brengen en de activiteiten goed te onderbouwen. Borging kan worden gestimuleerd door continue aandacht te besteden aan de gezondheidsthema’s en te focussen op een multidisciplinaire benadering. Om de interventie ‘Fresh in de les’ in de toekomst structureel te monitoren, is het belangrijk om een monitoringsplan op te zetten.

Dorine Collard
Vera Scholten

Mulier instituut

Link naar website aanpak gezond gewicht

Afbeelding credits

Header afbeelding: banner_zoblijvenwijgezond_homepage_2.png

Media

Documenten