Collectie (12)

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

In Amsterdam hebben 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. Daarom zet de gemeente flink in op het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen, met als stip aan op horizon: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Om gezond op te kunnen opgroeien hebben kinderen de inzet van iedereen nodig. Ten eerste die van het kind en de ouders zelf, maar ook die van professionals in het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven. Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd.

In het Meerjarenprogramma leest u meer over de inzet 2018-2021 per onderdeel van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

Meer informatie

Ga naar de website: zo blijven wij gezond

Afbeelding credits

Header afbeelding: Kleur AAGG

Icon afbeelding: amsterdamse-aanpak-gezond-gewicht-door-jan-paddenburg-gent-2015-12-10-1-638.jpg

Sorteren op: