Collectie (5)

Jong in Amsterdam

Hoe zorgen we ervoor dat Amsterdamse jongeren gelijke kansen hebben en opgroeien in een veilige en gezonde leefomgeving?

Hoe kunnen docenten, jongerenwerkers, de gemeente en ouders ervoor zorgen dat de jongeren van onze stad zich op gelijkwaardige wijze kunnen ontwikkelen? In deze collectie vind je uiteenlopende onderzoeken waarin naar antwoorden wordt gezocht op deze vraag. Klik op 'meer informatie' voor een uitleg over de verschillende onderdelen in deze collectie.

Meer informatie

 • High Dosage Tutoring (HDT)
  HDT is een intensieve onderwijsinterventie om het sociaal-emotioneel welbevinden en het rekenniveau van kinderen met een grote leerachterstand te verhogen. In deze collectie vind je verschillende artikelen over deze specifieke onderwijsinterventie en over hoe deze momenteel wordt toegepast op Amsterdamse scholen.

 • Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
  In Amsterdam hebben 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. Daarom zet de gemeente flink in op het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen, met als stip aan op horizon: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033. In deze collectie vind je verschillende onderzoeken die plaatsvonden in de context van de AAGG.

 • Inclusief onderwijs
  Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen en jongeren in de stad zich gelijkwaardig kunnen ontwikkelen binnen het Amsterdamse onderwijssysteem? In deze collectie vind je informatie over hoe het ervoor staat met jongeren in het onderwijs, welk effect de coronacrisis heeft op het onderwijs en vind je handreikingen en voorbeelden van methoden voor professionals om om te gaan met diversiteit onder jongeren en het tegengaan van ongelijkheid. 

 • Kunst(educatie) & Sport voor jongeren
  Hier vind je twee collecties:
  Jeugd & Kunst
  bestaat uit verschillende artikelen die laten zien op welke manier kunst(educatie) belangrijk kan zijn voor de ontwikkeling van jongeren. Ook vind je hier informatie over wat er in Amsterdam gebeurt op het gebied van kunst en jeugd.

  In
  Jeugd & Sport kun je lezen over waarom sport en bewegen belangrijk is voor de jeugd, vind je informatie over hoe het er in Amsterdam voorstaat op het gebied van sportende jongeren en hoe de gemeente beweging onder jongeren wil bevorderen.

 • Veilig Wonen
  Kinderen hebben het recht op veiligheid. Dat betekent dat elk kind in een veilige omgeving moeten kunnen opgroeien. Een leven met liefde en aandacht – zonder geweld – is belangrijk voor een kind om zich te ontwikkelen (tekst: kinderrechten.nl). In deze collectie vind je in de verschillende halfjaarsrapportages van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland informatie over hoe het ervoor staat met de veiligheid van kinderen in hun woonomgeving, vind je artikelen over het effect van de coronamaatregelen op de veiligheid van kinderen en andere onderzoeken naar kindermishandeling en/of bescherming.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Pixabay

Icon afbeelding: Pixabay

Sorteren op: