Artikel

Een hele verandering

Resultaten en aanbevelingen op basis van het rapport ‘een hele verandering’

Amsterdam streeft ernaar overgewicht bij jongen zoveel mogelijk te voorkomen of terug te dringen. Om dit te bereiken is in 2013 gestart met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). In de praktijk blijkt de problematiek rond overgewicht vaak complex, en verandering in leefstijl is vaak moeilijk. Bij de GGD, de AAGG en de partners van het Aanvalsplan Armoede 2015 leidt dat tot de vraag wat we kunnen leren van gezinnen waarin wel stappen worden gezet naar een gezonder gewicht en een gezondere leefstijl van kinderen met overgewicht. Om deze vraag te beantwoorden heeft OIS de verhalen van veertien Amsterdamse gezinnen opgetekend. De verhalen zijn vanuit een 360º perspectief opgesteld: er komen verschillende betrokkenen over dezelfde casus aan het woord. Door deze perspectieven te combineren wordt beter zichtbaar wat succesfactoren zijn en onder welke omstandigheden deze kunnen werken.

Afbeelding credits

Header afbeelding: banner_zoblijvenwijgezond_homepage_2.png

Media

Documenten