Artikel

Labotorium Amsterdam

werken, leren, reflecteren

Amsterdam als laboratorium. Dat is wat de drie fieldlabs van de Hogeschool van Amsterdam en vele partners beogen. Laaggeletterdheid, schulden, leerachterstanden of extreme wateroverlast: de stad zit vol taaie vraagstukken die om nieuwe aanpakken vragen. Co-creatie en participatie van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zijn het uitgangspunt.

Majoor, S., Morel, M., Straathof, A., Suurenbroek, F., & van Winden, W. (Eds.) (2017). Laboratorium Amsterdam: werken, leren, reflecteren. Bussum: THOTH.

Bron en meer informatie: website HvA

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Hva.nl

Media

Documenten