Deelnemer

Frank Suurenbroek

Hogeschool van Amsterdam, lector Bouwtransformatie, faculteit techniek

In 2014 is Frank benoemd als lector Bouwtransformatie aan de faculteit techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat is vanuit de HvA onderzoeksprogramma’s Urban Technology en Urban Management met praktijkgericht onderzoek intensief betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling in de Amsterdamse regio. Het onderzoek richt zich op de stedelijke fysiek-ruimtelijke transformatieopgaven en de innovaties en technologieën die daar in onze tijd voor nodig en mogelijk zijn. Specifiek is Frank geïnteresseerd in het nieuwe veld van de neuro-architectuur - en de vraag hoe de vormgeving van de fysieke stad kan bijdragen aan de versterking en robuustheid van de sociale stad.

Naast het praktijkonderzoek is het lectoraat actief in meerdere vakkennisnetwerken: Ruimte+Wonen, Rooilijn; IEEE; Sia praktijkgroep gebouwde omgeving (io); Podium voor Architectuur Haarlemmermeer; Senior Impact Lab; Koplopersgroep Zorg en Ruimte; landelijke Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten; Raad24 voor de gemeente Amsterdam; en Erfgoed Leiden.

Frank heeft als senior onderzoeker gewerkt bij de afdeling Research and Development van de Architekten Cie en daarna bij Inbo Architectuur, Stedenbouw en Advies. Ook doceerde hij op verschillende universiteiten, waaronder TU Eindhoven, de Rietveld Academie en Bauhaus Universität in Weimar.

 • Openbaar

  Ontwikkelbuurten (HvA)

  Eerste lessen en aanbevelingen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kansen en bouwstenen voor Reigersbos in A'dam Zuidoost

  Op zoek naar de verbinding van fysiek en sociaal

  Lees meer over
 • Openbaar

  Publicatie Buurtdragers

  Door de intelligente lockdown is er nu een nog sterker besef van een…

  Lees meer over
 • Collectie (1)

  Buurtdragers

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (7)

  Ontwikkelbuurten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Labotorium Amsterdam

  werken, leren, reflecteren

  Lees meer over
 • Openbaar

  Zorg voor je buurt

  Hoe kan de gebouwde omgeving ervoor zorgen dat ouderen en mensen met een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kansen en bouwstenen voor de Rechte H-buurt in Amsterdam Zuidoost

  Op zoek naar de verbinding van fysiek en sociaal

  Lees meer over
 • Collectie (6)

  Programma Inclusief Bouwende stad (HvA)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (9)

  Designing future cities (HvA)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (8)

  Energy transition (HvA)

  Openbaar
  Lees meer over