Artikel

Meerjarenplan 2018-2021

De vrijblijvendheid voorbij!

Dit motto wordt vertaald in de volgende speerpunten:
1. Géén ongezonde opgroei omgeving meer in Amsterdam
2. Normerend blijven en daar nog steviger op acteren
3. AAGG als (inter)nationale standaard
4. Aanscherpen van de (uitvoering van de) Aanpak

Afbeelding credits

Header afbeelding: banner_zoblijvenwijgezond_homepage_2.png

Media

Documenten