Collectie (7)

Faculteit Economie en Bedrijfskunde (UvA)

FEB

De Schools verzorgen driejarige bachelor- en eenjarige masteropleidingen in de richtingen Economie en Bedrijfskunde, Fiscale Economie, Econometrie en Operationele Research en -als enige in Nederland- Actuariële wetenschappen.

Daarnaast bieden de twee Schools postdoctorale opleidingen en andere onderwijsvormen, waaronder maatwerk voor bedrijven, masterclasses, bijscholingen en lezingen. Omdat de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zich internationaal oriënteert is een groot deel van het onderwijs Engelstalig. Bij EB studeren dan ook veel internationale studenten en doceren vele buitenlandse docenten en hoogleraren.

Amsterdam Business School

Amsterdam School of Economics

Maatschappelijke relevantie
Economie en Bedrijfskunde heeft naast haar oriëntatie op onderzoek, nauwe banden met het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal. Het onderwijs van EB heeft dan ook een directe link met de praktijk, en waarborgt daarmee haar maatschappelijke relevantie.

Onderzoek
Het onderzoek aan EB wordt uitgevoerd in het Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI) en het Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI). ASE-RI beslaat onderzoek op het gebied van de Algemene Economie en de Econometrie. ABS-RI richt zich op bedrijfseconomie.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Vlaams architecteninstituut

Sorteren op: