Artikel

Beleid voor innovaties in de energiesector

De elektriciteitssector is in snelle transitie. Het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare, fluctuerende bronnen groeit hard. Met nieuwe technologieën kan dit efficiënt ingepast worden. Bovendien kunnen consumenten en kleinverbruikers nu actief participeren en een bijdrage leveren aan de verduurzaming. Deze vernieuwingen worden niet optimaal ondersteund door het huidige beleid. Verruiming van wet- en regelgeving is nodig om ruim baan te geven aan nieuwe diensten en nieuwe dienstverleners. Dat bevordert een robuuste overgang naar een hernieuwbare toekomst. Het geeft bovendien
kansen aan nieuwe bedrijvigheid in Nederland.

Auteur: Annelies Huygen

Bron: TPE Digitaal

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: tpedigitaal.nl

Media

Documenten