Artikel

Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad

De bereikbaarheid van de Randstad, en daarmee ook de Noordvleugel, is een essentiële voorwaarde voor economische ontwikkeling. Voor een grootstedelijke omgeving als de Noordvleugel is een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer noodzakelijk. In de corridor tussen Schiphol en Lelystad worden in de toekomst knelpunten verwacht voor het openbaar vervoer. Deze worden onderzocht in de Planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL).In deze rapportage zijn de bevindingen van fase 1 van de planstudie opgenomen.

In fase 1 van de planstudie zijn drie tijdsperioden onderscheiden: de korte, middellange en lange termijn. Op de korte termijn worden met name knelpunten verwacht op het spoor mede als gevolg van de opening van de Hanzelijn in 2013. Ook op de middellange termijn (2020) worden knelpunten verwacht op het spoor als gevolg van de voortgaande reizigersgroei. Op de lange termijn (2030) bestaat een opgave voor het totale OV netwerk in de corridor (naast het spoor ook regionaal OV) om mede de bereikbaarheid van toekomstige gebiedsontwikkelingen te kunnen garanderen.

Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Datum: Maart 2008

 

Bron: website IenW

Media

Documenten