Collectie (13)

Veiligheid en Veerkracht

Security and Resilience

De Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht ondersteunt ministeries, gemeenten, de politie en veiligheidsregio’s bij hun aanpak van veiligheidsproblemen zoals spanningen in wijken, de organisatie van handhaving en toezicht, radicalisering, burgerparticipatie, ondermijning en veiligheidsbeleving. Op basis van maatwerk en co-creatie werkt de Kenniswerkplaats oplossingsgericht aan betere inzichten, instrumenten en nieuwe concepten. De focus van de onderzoeksprojecten ligt op ingrediënten en mechanismen die het mogelijk maken om als bestuur en samenleving te anticiperen op nieuwe situaties en ‘wicked problems’.

Meer informatie

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Veiligheid en Veerkracht logo.png

Sorteren op: