Collectie (14)

Institute for Societal Resilience (VU)

Toenemende sociale ongelijkheid, spanningen tussen etnische en religieuze gemeenschappen, polarisatie, radicalisering, nieuwe vormen van (cyber)criminaliteit, de hervormingen in de zorg, de vluchtelingencrisis: maatschappelijke uitdagingen zijn aan de orde van de dag. Deze vraagstukken zijn dermate complex dat samenwerking en het bijeenbrengen van verschillende perspectieven, kennis en inzichten uit verschillende disciplines binnen de praktijk en de wetenschap noodzakelijk is.

Alleen door verschillende perspectieven en specialisaties te bundelen, kunnen we tot nieuwe wetenschappelijke inzichten komen en op zoek gaan naar omvangrijke antwoorden die de complexe realiteit waardig zijn. Het Institute for Societal Resilience (ISR), het onderzoeksinstituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit, streeft daarom naar een nauwe samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie

Multidisciplinair Onderzoek
Naast de samenwerking met verschillende maatschappelijke partners verenigt het ISR wetenschappers vanuit verschillende sociaal-wetenschappelijke disciplines. Deze multidisciplinaire aanpak is nodig om de maatschappelijke uitdagingen in al haar complexiteit te kunnen beschrijven, duiden en analyseren, en om tot inhoudelijke verdieping te kunnen komen. De werkwijze van het ISR komt bijvoorbeeld mooi naar voren in onze verschillende expertiselabs.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Banner.jpg

Icon afbeelding: HH-58846998 klein.jpg

Sorteren op: