Collectie (2)

Diversiteit in de zorg

Zorg en welzijn is een breed thema dat binnen het ISR bestudeerd wordt vanuit individueel-, organisatie- en beleidsperspectief. Met de roep om de participatiesamenleving en de concrete hervorming van overheidsarrangementen inzake arbeid en zorg is het thema veerkracht ingezet om vraagstellingen te ontwikkelen op alle drie de niveaus: Kunnen kwetsbare burgers rekenen op een vangnet van informele zorg nu de formele zorg minder beschikbaar is? Zijn zorgorganisaties in staat de transformatie naar meer lokale samenwerking te maken? Welke bestuurlijke trajecten zijn er nodig om samenwerking op lokaal niveau mogelijk te maken en participatie van individuele burgers te bevorderen? In hoeverre draagt innovatie van de zorg (van ICT tot werkprocessen) bij tot integratie van zorg (tussen organisaties) en uiteindelijk tot participatie van burgers?

De huidige plurale en vergrijzende samenleving vraagt specifiek om aandacht voor diversiteit in de zorg, zowel gericht op migranten(ouderen) met Turkse en Marokkaanse achtergrond als op seksuele diversiteit en LHBT’ers – een relatief onzichtbare groep in de zorg. Als doelgroepen in de zorg lijkt hun zorgvraag onvoldoende overeen te stemmen met het bestaande zorgaanbod, aangezien zij minder gebruik van formele zorg- en welzijnsvoorzieningen lijken te maken dan op grond van hun gezondheidssituatie wordt verwacht.

Meer informatie

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Banner DiC.jpg

Icon afbeelding: Diversiteit in de zorg logo.png

Sorteren op: