Deelnemer

Hans Boutellier

Vrije Universiteit, Emiritus Hoogleraar Veiligheid en Veerkracht

Hans Boutellier (1953) is bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht vanwege het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS). Hij is tevens wetenschappelijk adviseur van het Verwey-Jonker Instituut. Van 2003 tot 2019 was hij daar directeur. Boutellier heeft sinds 2004 diverse leerstoelen bekleed op het terrein van veiligheid en samenleving, meest recent met de leeropdracht Veiligheid & Veerkracht. Boutellier is onder andere lid van de Raad van advies van de Politieacademie, was tot 2019 voorzitter van de Commissie Justitiële Interventies, en is voorzitter of lid van de redactieraden van het Tijdschrift voor Veiligheid, het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSS) en het tijdschrift Secondant.

 • Openbaar

  Sociaal weerbaar in de wijk

  Essay over een gekantelde inzet op werk, onderwijs en hulpverlening bij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  The Efficacy of Local Governance Arrangements in Relation to Homelessness

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kwaliteit en legitimiteit

  Een onderzoek naar de culturele diversiteit van de rechtbank Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Criminaliteit verandert, nu de aanpak nog

  De commune criminaliteit is over de afgelopen jaren drastisch gedaald

  Lees meer over
 • Openbaar

  Burgers in veiligheid

  Een inventarisatie van burgerparticipatie op het domein van de sociale…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Serieus nemen

  Over het vertrouwen van burgers in de Amsterdamse politie

  Lees meer over
 • Collectie (13)

  Veiligheid en Veerkracht

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Resilient Identities

  Openbaar
  Lees meer over