Artikel

Doe-het-zelfsurveillance

Een onderzoek naar de werking en effecten van WhatsApp-buurtgroepen

WhatsApp-buurtpreventiegroepen zijn een ingeburgerd fenomeen geworden in Nederland. Veel mensen zijn bereid een oogje in het zeil te houden en op grote schaal alarmeren ze elkaar via WhatsApp. Deze actieve vorm van burgerparticipatie biedt kansen en uitdagingen voor politie en gemeenten, maar is tot dusver nog weinig onderzocht. Om inzicht te geven in de werking van dergelijke groepen
en te adviseren over de optimale samenwerking hebben we de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Wat zijn de opbrengsten en gewenste en ongewenste gevolgen van WhatsAppbuurtgroepen voor de politie, gemeente en buurtbewoners, en hoe kunnen de WhatsApp-groepen optimaal functioneren?

De kern van het uitgevoerde onderzoek vormt een casestudie van zes WhatsAppbuurtgroepen in de gemeenten Almere, Amstelveen, Amsterdam en Tilburg. Van deze groepen is de chatgeschiedenis geanalyseerd en er zijn verschillende
(rondetafel)gesprekken gevoerd met betrokken beheerders, buurtbewoners, wijkagenten en gemeenteambtenaren. Aanvullend zijn zeven diepte-interviews gehouden met experts en zijn open bronnen bestudeerd.

Afbeelding credits

Header afbeelding: om.politiekunde95.jpg

Icon afbeelding: om.politiekunde95.jpg

Media

Documenten