Artikel

Gebiedsanalyse Delflandpleinbuurt

Focus op leefbaarheid en veiligheid

Het Delflandplein in stadsdeel Nieuw-West is een plek waar zich een mix van doelgroepen begeeft. Denk aan (tijdelijke) bewoners van de opvang van Hvo Querido, studenten, ouderen en jonge statushouders die tijdelijk wonen in Riekerhaven. Enkele jaren terug is gestart met de herstructurering van de buurt en er zijn naast de (goedkope) huurwoningen meer koopwoningen bij gekomen. Dit draagt verder bij aan een gemengde buurt. De indruk bestaat onder professionals en bewoners bestaat dat de veiligheid en leefbaarheid op en rond het Delflandplein onder druk staan. Het stadsdeel wil een grondige analyse van de Delflandpleinbuurt uitvoeren om te komen tot duurzame oplossingen voor veiligheid en leefbaarheid

Media

Documenten