Artikel

Hoe regelen we de regio?

Een verkenning naar de impact van het groeiend belang van stedelijke regio’s op lokaal bestuur

Het economisch belang van stedelijke regio’s in Nederland wordt steeds groter. Door diverse politieke, beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen werken we steeds meer op regionale schaal. Het functioneren van het openbaar bestuur speelt hierin een belangrijke rol.

Het is wenselijk de volksvertegenwoordiging en het bestuur zo in te richten dat ze goed aansluiten op en gebruik maken van de ontwikkelingen in die regio. Dat vraagt onder andere om samenwerking tussen verschillende gemeenten. Deze samenwerking blijkt echter in de praktijk geen eenvoudige opgave te zijn.

Ondanks dat, wordt veelal gepleit voor een regionale schaal: dit legt economisch gezien de regio geen windeieren. Het functioneren van de regionale samenwerking is de afgelopen tijd veel onderzocht in verschillende contexten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Platform31 opdracht gegeven nader te kijken naar de impact van de stedelijke regio’s op lokaal bestuur. Deze verkenning gaat in op de impact van het groeiend belang van stedelijke regio’s voor de structuur, de cultuur en het proces van het openbaar bestuur.

Een aantal bevindingen op een rij:

  • De ervaringen in de verschillende regio’s laten zien dat de omvang en functie van de gemeente van belang zijn voor de manier waarop die gemeente in een regionale samenwerking staat.
  • Regionale samenwerking vraagt om een actieve rol van gemeenteraden en bestuurders.
  • Het Rijk kan bijdragen door maatwerk te leveren, experimenteerruimte te bieden en lokale besturen te ondersteunen, te faciliteren en op te leiden.
  • Enerzijds adviseren we het Rijk om gemeenten meer ruimte te bieden. Anderzijds wordt het in sommige situaties tijd dat het Rijk duidelijke keuzes maakt.
  • Het Rijk dient af te stappen van het adagium ‘one size fits all’ en het nastreven van gelijkheid.

 

Auteur Sascha Baggerman en Janneke Rutgers
Verschijningsdatum december 2016
Volledige PDF beschikbaar via website Platform31

Afbeelding credits

Icon afbeelding: hoe_regelen_we_de_regio-1520874071.PNG