Artikel

Amsterdam loopt voorop op het gebied van datacenters

Blog van Zef Hemel

Wereldwijd zijn er niet meer dan twaalf plekken waar datacenters ruimtelijk zo sterk clusteren. In Europa zijn dat er vier. Amsterdam is er een van. In alle gevallen gaat het om grote steden. Ook al is de grond er duur, in en rond Londen, Parijs, Frankfurt en Amsterdam willen de meeste datacenters zich vestigen. Daar zitten hun grote klanten. Het Hilversumse bureau Stratix vertelde erover tijdens een speciale bijeenkomst voor beleidsmakers van gemeenten, provincie en rijk op donderdag 12 april op het Amsterdamse Marineterrein. Organisatie was in handen van de Amsterdam Economic Board.

Invloed van beleidsbeslissingen

Een groot deel van het gesprek ging over de uitzonderlijke clustereffecten van dataopslag in Nederland en met name rond Amsterdam. Stratix wees op de grote effecten die gunstige beleidsbeslissingen in het verleden op deze groei hebben gehad. Wat gaat de regio de komende jaren ondernemen? Co-locatiecenters zijn in de metropoolregio het meeste in trek. Het merendeel staat in Watergraafsmeer. Daar vinden ze optimale interconnectiviteit vanwege de meer dan 700 verschillende verbindingen die AMS-ix levert. Het cluster op Schiphol-Rijk heeft zich gespecialiseerd in cloud-opslag. Het derde cluster bevindt zich in Amsterdam-Zuidoost. Een afstand van een tot drie kilometer tussen de verschillende datacenters is optimaal, een afstand van tien kilometer lijkt het maximaal haalbare. Wie zich op grotere afstand vestigt moet fors extra betalen. Zelfs Hilversum en Haarlem zijn al te ver weg. Elektriciteitsvoorziening is essentieel, want datacenters verbruiken veel stroom. Lokaal moeten onderstations voldoende capaciteit kunnen leveren.

Voldoende elektriciteit en vertrouwen?

Hoe snel de technologische ontwikkelingen kunnen gaan, werd al aan het begin van de avond duidelijk. Robotica en kunstmatige intelligentie zullen de volgende golf dataverkeer mogelijk flink opstuwen. Fotonica kan de servertechnologie ingrijpend veranderen. Het noodzaakte de aanwezigen om in toekomstscenario’s te denken. Van belang lijkt vooral de vraag of de regio voldoende elektriciteit kan blijven leveren. Iemand rekende voor wat het zou betekenen als de hele Amsterdamse regio ineens op elektrisch autorijden zou overschakelen of wanneer de woningen van het aardgas af zouden gaan. Het elektriciteitsnet zou zoveel stroom nooit kunnen leveren.

Ook gebrek aan vertrouwen in dataopslag kon wel eens tot overcapaciteit leiden en alle voorsprong in één snelle veeg kunnen laten verdampen. Vanwege de Olympische Spelen gaf Londen bijvoorbeeld een tweetal jaren niet thuis. Weg was haar voorsprong in de datacenterontwikkeling, ook omdat de stop samenviel met de snelle opmars van cloud-computing. Of neem Parijs, dat al lang worstelt met haar data-exchange. Kortom, de Amsterdamse regio mag zeker niet achteroverleunen. Economisch zijn datacenters voor Amsterdam en Nederland van groot belang. In combinatie met de luchthaven en de grootstedelijke diensteneconomie vormen ze een unieke combinatie.

Hoe nu verder?

Tijdens de discussie passeerde een aantal vragen de revue. Er wordt nog weinig over de sector bijgehouden. Hoe ontwikkelt de industrie zich? Hoe vertalen datacenters zich naar economische meerwaarde? Een early warning system? Waarom doen we dit wel voor Schiphol en de Haven, en niet voor deze digitale mainport?

Daarnaast kwamen de partijen tot de conclusie dat gemeente, regio en rijk  meer kunnen samenwerken, maar vooral ook meer van elkaar en van andere internationale regio’s kunnen leren. Stockholm is internationaal vooruitstrevend op het gebied van warmtenetten, wat kunnen we daarvan meenemen naar de Metropoolregio Amsterdam? Datacenters kunnen helpen om de de regio van het gas af te krijgen, maar dan moeten we de sector wel integraal gaan meenemen in plannen rondom de energietransitie. Ook daar ligt nog een flinke klus.

Elke grootstedelijke regio zou zich in de handen wrijven als ze de schaal en potentie van de clustervorming als die in het Amsterdamse regio ook maar enigszins zou benaderen. Het is aan de regio om deze voorsprong te verzilveren

Bron: Amsterdam Economic Board

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Website Amsterdam Economic Board