Artikel

LED-Amsterdammertje

Afval wordt te vaak op onjuiste tijdstippen op straat gezet op locaties zonder ondergrondse afvalcontainers, waardoor overlast voor de buurt ontstaat. Het project heeft als hoofdvraag hoe visuele gedragsbeïnvloeding kan bijdragen aan het verminderen van verkeerd geplaatst afval op deze plekken.

In het voorjaar van 2016 is er door studenten via de Academie van de Stad een prototype ontwikkeld voor het visualiseren van de norm rondom afval hotspots. Het idee is inmiddels verder ontwikkeld tot een LED-Amsterdammertje. De kop van het paaltje kleurt groen op de momenten dat gebruikers hun afval mogen plaatsen en rood wanneer het niet mag. Het idee hiervan is onderbouwd met gedragswetenschappelijke inzichten. Het paaltje heeft in het voorjaar 2017 in de Tweede Jacob van Campenstraat gestaan.

De verwachte opbrengst was dat het effect op het gewenste gedrag (‘op de juiste tijden en plaatsen huisvuilzakken plaatsen’) zou zijn onderzocht en door middel van een eindrapport en presentatie met de opdrachtgever gedeeld. Er konden echter onvoldoende metingen worden gedaan, waardoor het resultaat onduidelijk is.
Alle rechten voorbehouden

Media