Artikel

De effecten van het voeren van vogels langs waterkanten en op straat

Een pilotonderzoek naar de ecologie en de gezondheidseffecten van het voeren van dieren en de relatie met rattenoverlast op 7 voerplekken in Amsterdam

Pilotonderzoek naar de effecten van het voeren van vogels langs waterkanten en op straat. Het onderzoek laat zien dat er meer gevoerd wordt dan de vogels op kunnen. Er werd vooral gevoerd omdat de voerder het voedsel over had en dit niet in de afvalbak wilde afvoeren. Stadsduiven, jonge meeuwensoorten (Kleine mantelmeeuw en Zilvermeeuw) en tamme ganzen zijn de soorten die het meeste door het voer worden aangelokt. Op de veel plekken wordt er meer gevoerd dan wat de vogels op kunnen. Zeer waarschijnlijk werden door dit overschot er ook veel rattensporen gevonden en waren er ook ratten die er overdag zichtbaar die aten van het gevoerde voer. Minder voedselaanbod zal dus met name ook leiden tot minder duiven, meeuwen en ratten. Wanneer er niet meer gevoerd wordt is het zeer waarschijnlijk dat deze rattensporen veel minder meer te zien zijn en er ook minder overlast meldingen zullen zijn van meeuwen, duiven en ganzen in de omgeving.

Bron: GGD Amsterdam, afdeling Dierplaagbeheersing Amsterdam
Faculteit diergeneeskunde Universiteit Utrecht. 2017

Media

Documenten