Project

Programma Gedragsbeïnvloeding

(afgerond en overgedragen aan CTO)

Gedragsbeïnvloeding als domein is vrij nieuw. Wat niet nieuw is, is dat de overheid dagelijks het gedrag van burgers probeert te beïnvloeden. Hiertoe zet de overheid de volgende elementen in:
- Beleid en regelgeving
- Financiële prikkels om gedrag aantrekkelijker of onaantrekkelijk te maken
- Voorzieningen om gedrag te stimuleren of te beperken, zoals de inrichting van de openbare ruimte, gebruik van materiaal, licht en geluid
- Communicatie

Inzichten vanuit de gedragspsychologie kunnen als aanvulling op deze overheidsinstrumenten gezien worden. De term gedragsbeïnvloeding wordt meestal gebruikt wanneer men een specifieke problematische gedraging wil omzetten in bepaald gewenst gedrag. Om dit te bereiken worden bewezen methodieken uit de gedragspsychologie ingezet. Dit gebeurt vaak in de vorm van een interventie, communicatieboodschap of aanpassing van de openbare ruimte (bijvoorbeeld door een extra duwtje in de rug te geven).

Onder gedragsbeïnvloeding verstaan wij:
het ontwerpen en uitvoeren van interventies of communicatieboodschappen die elementen uit de gedragspsychologie bevatten, met als doel gedrag te beïnvloeden ter ondersteuning van bestaand overheidsbeleid, waarbij de keuzevrijheid van de ontvanger behouden blijft.

Gedragsbeïnvloeding kan een positieve bijdrage leveren op tal van domeinen. Veel problemen in de openbare ruimte kunnen baat hebben bij gedragsbeïnvloedende maatregelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld zwerfafval, fietsparkeren, wildplassen of roodlichtnegatie. Maar ook kan gedragsbeïnvloeding zinvol zijn bij zaken zoals huishoudelijk afval scheiden, de naleving van duurzaamheidsmaatregelen, gezond gedrag of meer bewegen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de voorzieningen goed op orde zijn. Zo heeft het weinig zin om een gedragsmaatregel tegen afvalzakken naast containers te testen als de containers onvoldoende geleegd blijken te worden.

De grenzen van gedragsbeïnvloeding zijn niet altijd even duidelijk, omdat beleid en voorzieningen ook gedrag beïnvloeden. Ook bestaat een maatregel soms uit een combinatie van instrumenten. Het belangrijkste kenmerk van gedragsbeïnvloeding is dat het in tekst, beeld of design gebruik maakt van methodieken uit de gedragspsychologie.

Gepubliceerd

 • Resultaten Programma Gedragsbeinvloeding, een…

 • Eindrapportage programma Gedragsbeïnvloeding, een andere kijk op handhaving

 • Jeugdoverlast Naardermeerstraat

  In de Naardermeerstraat nabij het Waterlandplein in stadsdeel Noord is…

 • Briefadressen daklozen

  Dakloze uitkeringsgerechtigden houden zich niet aan de afspraken over het…

 • Brief terugvordering teveel betaalde uitkeringen

  Veel cliënten met een uitkeringsschuld betalen deze niet, te weinig of te…

 • Eindrapport gedragsexperiment Oudekerksplein 2017

  Tegengaan geluidsoverlast door uitgaanspubliek

 • Gedragsexperiment Oudekerksplein 2017

 • Gedragsexperiment Rembrandtplein 2017

 • Tussenrapportage gedragsexperiment Rembrandtplein

  Gekozen is voor een licht- en geluidkunstwerk. Het doel hiervan is de…

 • Video: Experiment Rembrandtplein

 • Gedragsexperiment Marie Heinekenplein 2017

 • Video: Experiment Marie Heinekenplein

 • Eindrapport gedragsexperiment tegengaan fietsen in Oostpoort

  Diverse gedragsexperimenten met visuele animaties om fietsers te verleiden…

 • Gedragsbeïnvloeding - experimenten

 • Gedragsexperiment Oostpoort 2017

 • Video: Gedragsexperiment Oostpoort

 • Video: Experiment Jan Mankesstraat

 • Gedragsexperiment Jan Mankesstraat 2017

 • Eindrapport gedragsexperimenten afvalhotspots

  Marnixplein, Marie Heinekenplein, Jan Mankesstraat

 • Gedragsexperiment Marnixstraat 2017

 • Video: Experiment Marnixstraat

  Op deze plek, naast een pand met blinde zijmuur wordt veel (grof) afval…

 • LED-Amsterdammertje

  Afval wordt te vaak op onjuiste tijdstippen op straat gezet op locaties…

 • Handhaving van de Toekomst

  Hoe krijgen we de gedragsvaardigheden van handhavers op een hoger peil

 • Een andere kijk op handhaving

  Documentaire gedragsbeïnvloeding

 • Video: Gedragsexperiment Oudekerksplein

 • Deelnemers