Project

Programma Gedragsbeïnvloeding

(afgerond en overgedragen aan CTO)

Gedragsbeïnvloeding als domein is vrij nieuw. Wat niet nieuw is, is dat de overheid dagelijks het gedrag van burgers probeert te beïnvloeden. Hiertoe zet de overheid de volgende elementen in:
- Beleid en regelgeving
- Financiële prikkels om gedrag aantrekkelijker of onaantrekkelijk te maken
- Voorzieningen om gedrag te stimuleren of te beperken, zoals de inrichting van de openbare ruimte, gebruik van materiaal, licht en geluid
- Communicatie

Inzichten vanuit de gedragspsychologie kunnen als aanvulling op deze overheidsinstrumenten gezien worden. De term gedragsbeïnvloeding wordt meestal gebruikt wanneer men een specifieke problematische gedraging wil omzetten in bepaald gewenst gedrag. Om dit te bereiken worden bewezen methodieken uit de gedragspsychologie ingezet. Dit gebeurt vaak in de vorm van een interventie, communicatieboodschap of aanpassing van de openbare ruimte (bijvoorbeeld door een extra duwtje in de rug te geven).

Onder gedragsbeïnvloeding verstaan wij:
het ontwerpen en uitvoeren van interventies of communicatieboodschappen die elementen uit de gedragspsychologie bevatten, met als doel gedrag te beïnvloeden ter ondersteuning van bestaand overheidsbeleid, waarbij de keuzevrijheid van de ontvanger behouden blijft.

Gedragsbeïnvloeding kan een positieve bijdrage leveren op tal van domeinen. Veel problemen in de openbare ruimte kunnen baat hebben bij gedragsbeïnvloedende maatregelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld zwerfafval, fietsparkeren, wildplassen of roodlichtnegatie. Maar ook kan gedragsbeïnvloeding zinvol zijn bij zaken zoals huishoudelijk afval scheiden, de naleving van duurzaamheidsmaatregelen, gezond gedrag of meer bewegen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de voorzieningen goed op orde zijn. Zo heeft het weinig zin om een gedragsmaatregel tegen afvalzakken naast containers te testen als de containers onvoldoende geleegd blijken te worden.

De grenzen van gedragsbeïnvloeding zijn niet altijd even duidelijk, omdat beleid en voorzieningen ook gedrag beïnvloeden. Ook bestaat een maatregel soms uit een combinatie van instrumenten. Het belangrijkste kenmerk van gedragsbeïnvloeding is dat het in tekst, beeld of design gebruik maakt van methodieken uit de gedragspsychologie.

Sorteren op:

Openbaar

 • Openbaar

  Schilder de stad...

  Is een likje verf alles wat nodig is om onze steden ten goede te…

  Lees meer over
 • Collectie (0)

  Resultaten Programma Gedragsbeinvloeding, een…

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Jeugdoverlast Naardermeerstraat

  In de Naardermeerstraat nabij het Waterlandplein in stadsdeel Noord is…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Brief terugvordering teveel betaalde uitkeringen

  Veel cliënten met een uitkeringsschuld betalen deze niet, te weinig of te…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eindrapport gedragsexperiment Oudekerksplein 2017

  Tegengaan geluidsoverlast door uitgaanspubliek

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Gedragsexperiment Oudekerksplein 2017

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Gedragsexperiment Rembrandtplein 2017

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Tussenrapportage gedragsexperiment Rembrandtplein

  Gekozen is voor een licht- en geluidkunstwerk. Het doel hiervan is de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Video: Experiment Rembrandtplein

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Gedragsexperiment Marie Heinekenplein 2017

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Video: Experiment Marie Heinekenplein

  Lees meer over
 • Collectie (10)

  Gedragsbeïnvloeding - experimenten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Gedragsexperiment Oostpoort 2017

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Video: Experiment Jan Mankesstraat

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Gedragsexperiment Jan Mankesstraat 2017

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Eindrapport gedragsexperimenten afvalhotspots

  Marnixplein, Marie Heinekenplein, Jan Mankesstraat

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Gedragsexperiment Marnixstraat 2017

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Video: Experiment Marnixstraat

  Op deze plek, naast een pand met blinde zijmuur wordt veel (grof) afval…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Video: Gedragsexperiment Oudekerksplein

  Lees meer over