Collectie (2)

Gedragsexperiment Oudekerksplein 2017

Bewoners en ondernemers van het Oudekerksplein ervaren met name in de late uren veel geluidoverlast. De gedragsinterventie heeft zich gericht op het neerzetten van een associatie met sereniteit en stilte, door middel van de Oude Kerk aan te lichten op het plein. Hierdoor wordt de kerk centraal gesteld, en is gepoogd de bezoeker het gevoel te geven een ander gebied te betreden waar andere normen gelden.

Meer informatie

Het Oudekerksplein is een drukke verbindingsroute van de Warmoesstraat naar het Wallengebied. Het mooie plein heeft als middelpunt de Oude kerk, het oudste gebouw in Amsterdam. Bewoners en ondernemers om het plein ervaren met name in de late uren veel geluidoverlast (en andere overlast) van uitgaanspubliek waarbij de associatie leeft dat alles kan en mag in Amsterdam, en al helemaal in het Wallengebied.

De gedragsinterventie heeft zich gericht op het neerzetten van een associatie met sereniteit en stilte, door middel van de Oude Kerk aan te lichten op het plein. Hierdoor wordt de kerk centraal gesteld, en is gepoogd de bezoeker het gevoel te geven een ander gebied te betreden waar andere normen gelden.

Uit de voorlopige resultaten blijkt het volgende:

  • Het straatbeeld is sterk opgeknapt.
  • Uit de verschillende onderzoeksresultaten komt naar voren dat het gewenste effect is uitgebleven. De decibelmeters laten geen verschil zien tussen dagen met of zonder aanlichting. Hierbij moet worden opgemerkt dat er tegen het advies van het Programma in te weinig metingen zijn gedaan.
  • Wel geven de metingen een duidelijk beeld van de mate van geluidsoverlast en op welke momenten deze het hoogst is. We weten nu beter wat de feiten zijn (tijden en dagen) en met deze informatie kunnen vervolginterventies worden ontworpen. Het Programma heeft adviezen gegeven omtrent het doen van alternatieve interventies.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Amsterdam_Oude_Kerk_2008.jpg

Icon afbeelding: Amsterdam_Oude_Kerk_2008.jpg

Sorteren op: